top of page

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Als therapeut ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en Europees geregistreerd bij de Europese Associatie voor Psychotherapie (ECP). Deze organisaties stellen hoge eisen aan het therapeutschap, zoals te lezen is in het beroepsprofiel en de beroepscode. Het tuchtrecht is via de NAP geregeld (www.nap-psychotherapie.nl). 

VIT Vereniging van Integraal Therapeuten

De VIT stelt hoge eisen aan mijn functioneren als therapeut en toetst de kwaliteit van mij en mijn praktijk regelmatig. Op deze website kunt u hierover meer informatie verkrijgen.

EMDRi Netwerk Nederland (ENN)

ENN is opgericht om kennis op het gebied van EMDR in integratieve psychotherapie te bundelen en ervaringen te delen met vakgenoten. Aangesloten leden zijn opgeleid in integratieve psychotherapie, zijn lid van een erkende beroepsorganisatie, hebben een EMDR opleiding met goed gevolg afgelegd en hebben jaarlijks intervisie over EMDR casuïstiek. Meer informatie over het netwerk via: www.emdri.nl

SCAG

Als u een klacht heeft over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met u kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl) onder lidnummer 11477. Meer informatie vindt u in deze brochure van de SCAG.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Als coach ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en onderschrijf ik de ethische gedragscode. Meer informatie over de NOBCO zie de website: www.nobco.nl

CRKBO Opleidingencertificaat

Ik ben door CRKBO gecertificeerd om opleidingen te geven en deze BTW-vrij aan te bieden. Meer informatie over CRKBO vindt u hier

Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden de psychotherapeutische zorg via de aanvullende verzekering. Of u daarvan gebruik kunt maken, kunt u lezen in uw polis. Ook kunt op zorgwijzer website bekijken of uw verzekeraar psychologische zorg vergoedt. Ga naar www.zorgwijzer.nl

Betalingsvoorwaarden

Download hier de betalingsvoorwaarden (cf. NAP).

Please reload

Frontfoto XL met beeldmerk.jpg
bottom of page